مکانی برای ارائه اطلاعات مفید در مورد ماهی های زینتی آب شیرینگیاهان گندمی  

گیاه گندمی Vallisneria nana 

منشا:استرالیا
دسته:گل و ساقه
دما:20-28 درجه سانتیگراد
نور:متوسط
رشد:متوسط
PH:6-8.5
سطح نگهداری:آسان
محل قرار گرفتن در تانک:بخش های میانی آکواریوم


منبع : www.plantedtank.netنوشته شده توسط : پوریا رضایی| چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 16:26 | + | موضوع: گياهان آكواريومي |

00